STAVEBNÁ SPOLOČNOSŤ,
KTOREJ MÔŽETE DÔVEROVAŤ

Výrobný proces

Spoločnosť ADU, spol. s .r o. sa snaží progresívnym spôsobom zvačšovať kapacitu výroby avšak nie na úkor kvality realizovaných stavebných diel.

Cieľom spoločnosti, je zrealizovať bezchybné stavebné dielo pre maximalizáciu spokojnosti klienta, za rozumnú akceptovanú cenu, pri maximálnej kvalite viď motto vyššie.

Snažíme sa vytvoriť stabilnú spoločnosť, v ktorej tvoríme stabilné jadro ľudí, ktorých predmetná práca baví a to pretvárajú do samotných výstupov spoločnosti, snažíme udrživať seriózne obchodné vzťahy s našími partnermi, aby naša spoločnosť mohla poskytovať svoje služby aj v ďaľších rokoch.

Na začiatku v roku 2009 mala spoločnosť cieľ rekonštruovať bytové jednotky a realizovať výstavbu rodinných domov a finálny cieľ, ktorý sme v roku 2009 považovali niekoľko rokov za nereálny, realizovať vlastné či už mikrodevelopérske zámery vo forme rodinných domov, alebo väčšie developérske projekty vo forme výstavby bytov.

Naša spoločnosť dnes stavia rodinné domy, dodávateľsky stavia bytové domy a od roku 2016 sa začala podielať na výstavbe aj vlastných devolopérskych projektoch.