Kontaktné údaje

Kontaktná adresa

ÚČTOVNÉ SÍDLO

ADU, spol. s r. o.
Kopčianska 65
851 01 Bratislava
IČO: 35 739 053
DIČ: 2021381450
IČ DPH: SK 2021381450

 

PREVÁDZKOVÉ SÍDLO

Gogoľová 18
851 01 Bratislava
Bankové spojenie ČSOB:
SK17 7500 0000 0040 2552 1177

Telefónny a e-mailový kontakt

Ekonomické a fakturačné oddelenie

Tel. č.: 0905 297 067e-mail: adustav@gmail.com

Tel. č.: 0905 681 654e-mail: adu.faktury@gmail.com

Rozpočty stavieb, príprava stavieb

Tel. č.: 0902 316 959e-mail: adu.rozpocty@gmail.com

Technické oddelenie stavieb, realizácia stavieb

Tel. č.: 0903 864 252e-mail: adustav@gmail.com


Zájem o výstavbu našou spoločnosťou, otázky, dotazy

Tel. č.: 0905 297 067e-mail: adustav@gmail.com

Tel. č.: 0903 864 252