Stavebná spoločnosť,
ktorej môžete dôverovať

O spoločnosti

Spoločnosť ADU, spol. s r. o. realizuje výstavbu a rekonštrukciu interiérov a exteriérov, výstavbu malých a stredne veľkých objektov priemyselných objektov. Zameriavame sa na výstavbu rodinných domov a menších bytových domov v developérskych projektoch. Stavebné a montážne činnosti realizujeme ako pre súkromný, tak i pre verejný sektor.
Subjekt ADU, spol. s r. o. pôsobí na stavebnom trhu 12. rok Naša spoločnosť sa snaží vytvoriť si pevné a stabilné miesto na stavebnom trhu a byť konkurenčne schopná ostatným konkurenčným subjektom.
Je pre nás samozrejmosťou realizovať diela v kvalite zodpovedajúcej predstavám investora a spĺňajúce požiadavky príslušných noriem.

Spoločnosť ADU, spol. s .r o. začala podnikať v stavebných činnostiach od roku 2009 a venuje sa stavebnej, montážnej a obchodnej činnosti až do súčasnosti.

Začiatky podnikania spočívali prevažne v subdodávateľských elektroinštalačných prácach a zatepľovacích prácach pre spoločnosti EXTREM SLOVAKIA s.r.o. a E-THERM s.r.o.

V priebehu roku 2010 začala realizovať ako generálny dodávateľ retailové prevádzky a venovala sa rekonštrukcii bytových jednotiek, výstavbe drobných objektov ako aj interiérovej a exteriérovej obnovy obytných domov.
Od roku 2012 sa spoločnosť začala špecializovať aj na výstavbu rodinných domov, ktorej sa venuje až po súčasnosť.
Od roku 2013 spoločnosť ADU spol. s r. o. začala zvyšovať objemy prác a zdokonalovať a rozširovať špecializáciu jednotlivých výstavbových kategórií.

Od roku 2014 spoločnosť ADU, spol. s .r o. realizuje výstavby objektov výhradne ako generálny dodávateľ resp. ako dodávateľ v priamom obchodnom styku s Investorom. Od roku 2014 spoločnosť realizovala veľa stavebných zákaziek, prevažne rodinné domy, obchodné prevádzky, čiastočne priemyselné objekty a od roku 2016 sa začala spoločnosti ADU, spol. s r. o. ako generálny dodávateľ špecializovať aj na výstavbu menších bytových domov a developérskych projektov.

Spoločnosť ADU, spol. s r. o. má do konca roka 2020 v portfóliu vyše 184 zrealizovaných stavieb vačšieho či menšieho rozsahu. Viac ako 30 rekonštruovaných bytov, zrealizovaných viac ako 30 rodinných domov, 16 obchodných prevádzok a 3 bytové domy ako generálny dodávateľ. Zvyšné zákazky tvoria drobné priemyselné objekty, rôzne interiérové a exteriérové zákazky ako aj špecializované jednorazové zákazky.

Aj Vy máte možnosť využiť naše služby a stať sa našimi spokojnými klientmi. Pokiaľ máte o naše služby záujem, neváhajte nás kontaktovať, prekonzultujeme vaše požiadavky a predstavy a vyhotovíme vám cenovú ponuku na mieru.

Pokiaľ máte otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Tešíme sa na spoluprácu s Vami.

 

Mgr. Tomáš Varsányi a Dušan Šimek

Vedenie spoločnosti