Stavebná spoločnosť,
ktorej môžete veriť.

Štruktúra spoločnosti

Spoločnosť ADU, spol. s r. o.,  od roku 2015 vytvorila mikromanažment s riadiacími pracovníkmi na rôznych úrovniach.

1. Vedenie spoločnosti

Konatelia spoločnosti

2. Výkonný manažment

Stavebný dozor / stavbyvedúci

Kontrolný manažment

3. Majster špecializácie výroby

majster stavebná časť

majster montážna časť

majster sieťových rozvodov

majster dokončovacích prác

Poznámka: Majster je už aj výkonný pracovník predmetnej špecializovanej práce

4. Výkonná zložka

špecializovaní interní aj externí pracovníci
živnostníci s kontraktovanými zmluvami