Investičná činnosť

Investičný zámer: Rodinný dom Rusovce

  • Miesto výstavby: Rusovce, Bratislavský Kraj
  • Začiatok výstavby: 07/2019
  • Dokončenie výstavby: 09/2020